Obrazek dla postu Badania lekarskie pracowników, profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

Badania lekarskie pracowników, profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska

Badania lekarskie pracowników, profilaktyczna opieka zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - sprawa zmieniła się w związku z nowelizacją przepisów w 2020 r.

Proponuję przyjrzeć się wymaganiom skierowania na badanie lekarskie lekarza medycyny pracy po zmianie rozporządzenia

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia nowelizującego wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników podzielił czynniki środowiska pracy na:

I.  Czynniki fizyczne

II.   Pył przemysłowy

III. Czynniki chemiczne

IV. Czynniki biologiczne

V. Inne czynniki

VI. Brak czynników

Do czynników fizycznych rozporządzenie zalicza:

Hałas; Hałas ultradźwiękowy; Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania miejscowe); Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne); Promieniowanie jonizujące; Pola elektromagnetyczne;  Sztuczne promieniowanie optyczne (długość fali od 100 run do 1 mm): a) nadfioletowe (UV); b) podczerwone (IR); c) laserowe; d) widzialne (światło); Mikroklimat gorący; Mikroklimat zimny;   Zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne.

Inne czynniki to:

  1. Niekorzystne czynniki psychospołeczne:

a) zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi

b) zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością

c) zagrożenia wynikające z narażania życia

d) zagrożenia wynikające z monotonii pracy

e) zagrożenia wynikające z organizacji pracy (praca pod presją czasu, nierównomierne obciążenie pracą, inne)

2. Praca związana z obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i poruszających się poza drogami publicznymi pojazdów mechanicznych (takich jak wózki widłowe, koparkoładowarki itp.)

3. Obsługa monitorów

4. Prace wymagające sprawności psychoruchowej

5. Praca na wysokości

6. Praca zmianowa, w tym praca w porze nocnej

7. Praca fizyczna z wydatkiem energetycznym na pracę powyżej 1500 kcal (8 godzin lub 3 kcal/min) dla mężczyzn i powyżej 1000 kcal (8 godzin lub ponad 2 kcal/min) dla kobiet

8. Praca w wymuszonej pozycji

9. Praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn

10. Praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego

11. Praca na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdami, szkoleniem i egzaminowaniem kierowców

12. Praca związana z posługiwaniem się bronią palną

13. Inne prace związane z narażeniem na czynnik niebezpieczny

14. Praca w narażeniu na inny czynnik szkodliwy lub uciążliwy

Zauważam, że jest trochę zmian w stosunku do poprzedniej wersji rozporządzenia, między innymi badanie do pracy na wysokości (praca pow. 1 m), praca związana z obsługą monitorów (bez względu na czas pracy przy monitorze). Rozporządzenie nie zawiera zamkniętego katalogu narażeń. W skierowaniu wpisać trzeba, jeśli występują, także pkt. IV.13, pkt. IV 14 załącznika, czyli inne, poza wymienionymi, wprost, w rozporządzeniu zagrożeniami. Skąd wypisujący skierowanie, bierze te czynniki –  odpowiadam, z oceny ryzyka zawodowego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2020 poz. 2131)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz. U z 2016 poz. 2097 ze zm.)


Wiecej wpisów

Obrazek dla postu Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

W energetyce są kwalifikacje wydawane przez komisje kwalifikacyjne, na wniosek. Kwalifikacje zostały podzielone na 3 grupy: G1 (elektryczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe)...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Obowiązki pracodawcy i wymogi co do dokumentacji elektronicznej: dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska