Obrazek dla postu Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

W energetyce są kwalifikacje wydawane przez komisje kwalifikacyjne, na wniosek. Kwalifikacje zostały podzielone na 3 grupy: G1 (elektryczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe)...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska

Wiecej wpisów

Obrazek dla postu Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Obowiązki pracodawcy i wymogi co do dokumentacji elektronicznej: dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku. Obowiązki zespołu powypadkowego

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Badania lekarskie pracowników, profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

Badania lekarskie pracowników, profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

Badania lekarskie pracowników, profilaktyczna opieka zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - sprawa zmieniła się w związku z nowelizacją...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Wypadek przy pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej

Praca zdalna a wypadki przy pracy. W związku z pandemią wiele osób pracuje zdalnie. Czy praca online pomaga uniknąć wypadków przy pracy?

Elżbieta Rzadkowlska Główny specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, inspekor p.poż
Elżbieta Rzadkowlska Główny specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, inspekor p.poż
Obrazek dla postu Badania okresowe pracowników (medycyna pracy) w okresie pandemii

Badania okresowe pracowników (medycyna pracy) w okresie pandemii

Sarscov2 pandemia badania lekarskie w medycynie pracy

BHP Specjalista
BHP Specjalista
Obrazek dla postu Bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązki pracownika

Bezpieczeństwo i higiena pracy obowiązki pracownika

Prawa i obowiązki pracownika – art. 210 – 211 Kodeksu pracy. Prawa pracownika (art. 210). W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy...

BHP Specjalista
BHP Specjalista
Obrazek dla postu Informacje ogólne o znaku ce na maszyny i urządzenia techniczne. Co to jest znak CE, oznaczenie ce. Kto nadaje znak CE  oznaczenie ce .

Informacje ogólne o znaku ce na maszyny i urządzenia techniczne. Co to jest znak CE, oznaczenie ce. Kto nadaje znak CE oznaczenie ce .

znak ce ce znak znak ce oznacza co oznacza ce czy nak ce jest obowiązkowy znak ce wzór znak ce maszyny

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Bezpieczeństwo i higiena pracy definicja

Bezpieczeństwo i higiena pracy definicja

Co to jest definicja bhp Bezpieczeństwo i higiena pracy definicja Bezpieczeństwo i higiena pracy Co to bhp co to jest bhp

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Procedura nadawania znaku CE - dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE

Procedura nadawania znaku CE - dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE

znak ce, dyrektywa maszynowa, dokumentacja na znak ce

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Ocena ryzyka wytwarzanie złomu

Ocena ryzyka wytwarzanie złomu

ocena ryzyka wytwarzanie złomu, materiały niebezpieczne złom, metoda PHA rozporzadzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Szkolenie bhp sygnalista hakowy

Szkolenie bhp sygnalista hakowy

szkolenie bhp sygnalista hakowy, materiały szkoleniowe

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Sposób wypełniania protokołu powypadkowego

Sposób wypełniania protokołu powypadkowego

BPO 01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Jak zostać inspektorem BHP

Jak zostać inspektorem BHP

Inspektor BHP to osoba, która zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie. Niektóre firmy decydują się na zatrudnienie pracowników, którzy będą wykonywali swoje obowiązki na terenie siedziby. Przedsiębiorstwa mogą także skorzysta...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Korepetycje technik bhp Ocena ryzyka zawodowego dla pielęgniarki 3 metody

Korepetycje technik bhp Ocena ryzyka zawodowego dla pielęgniarki 3 metody

egzamin zawodowy technik bhp kod zawodou 325509, kwalifikacje zawodowee BPO.01

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Zdarzenia wypadkowe. Wypadki i choroby zawodowe. Wzory dokumentów

Zdarzenia wypadkowe. Wypadki i choroby zawodowe. Wzory dokumentów

protokół powypadkowy nowy, przyczyny wypadku

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Witamy na nowym blogu!

Witamy na nowym blogu!

Witamy na nowym blogu O BHP!

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Covid 19 Choroba zawodowa

Covid 19 Choroba zawodowa

O uznaniu choroby jako choroby zawodowej decyduje decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania chorego (poszkodowanego) Do uznania za chorobę zawodow....

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska