Obrazek dla postu Bezpieczeństwo i higiena pracy definicja

Bezpieczeństwo i higiena pracy definicja

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska

We wzorach szkoleń bezpeiczeństwa i higieny pracy mówi się Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli chodzi o zwrot, definicja bezpieczeństwa i higieny pracy, to podkreślam:

 W polskim prawie, w żadnym przepisie nie określono normatywnej definicji bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedynym miejscem, gdzie taką definicję znajdziemy jest norma PN-N-18001:2004, która obecnie została wycofana i zastąpiona normą PN-ISO 45001:2018-06. Zgodnie z definicją wyrażoną w przytoczonej normie, bezpieczeństwo i higiena pracy to: stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Co proponuje nasza organizacja?

Proponujemy materiał szkoleniowy na szkolenie wstępne online w edytowalnej formie.

Prosze zaproponować cenę za produkt na maila bhp@10g.pl , tel 691958265


Wiecej wpisów

Obrazek dla postu Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

W energetyce są kwalifikacje wydawane przez komisje kwalifikacyjne, na wniosek. Kwalifikacje zostały podzielone na 3 grupy: G1 (elektryczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe)...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Obowiązki pracodawcy i wymogi co do dokumentacji elektronicznej: dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska