Obrazek dla postu Jak zostać inspektorem BHP

Jak zostać inspektorem BHP

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska

Inspektor BHP to osoba, która zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie. Niektóre firmy decydują się na zatrudnienie pracowników, którzy będą wykonywali swoje obowiązki na terenie siedziby. Przedsiębiorstwa mogą także skorzystać w tej materii z usług zewnętrznych firm. Jak wygląda zakres obowiązków inspektora BHP?

Zadania specjalisty ds. BHP:

  • ocena ryzyka na poszczególnych stanowiskach

  • zwiększanie bezpieczeństwa w firmie,

  • prowadzenie szkoleń,

  • czuwanie nad przestrzeganiem zasad BHP przez zatrudnionych,

  • kontrola oraz archiwizacja dokumentów BHP,

  • opieka zdrowotna nad pracownikami,

  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w zakładzie.


Wiecej wpisów

Obrazek dla postu Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

Kwalifikacje w energetyce zmiany 2022

W energetyce są kwalifikacje wydawane przez komisje kwalifikacyjne, na wniosek. Kwalifikacje zostały podzielone na 3 grupy: G1 (elektryczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe)...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska
Obrazek dla postu Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - obowiązki i wymogi co do dokumentacji pracowniczej

Obowiązki pracodawcy i wymogi co do dokumentacji elektronicznej: dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy...

Elżbieta Rzadkowolska
Elżbieta Rzadkowolska